Your browser does not support JavaScript!

محصولات

ایزولاتور انکوباتوری

ایزولاتور انکوباتوری

ایزولاتور انکوباتوری از جمله دستگاه های تولید شده سفارشی سازی شده سیساکاباکس می باشد که به طور ترکیبی هم ایزولاتور بوده و هم انکوباتور. نکته مهم در این مدل دستگاه ها محیط قابل کشت مخصوص آزمایشگاه های شیمی و میکروبی بوده که امکانات ایزولاتور مخصوص محیط های CLean و کنترل عوامل محیطی به آن اضافه شده و باعث امکان کنترل همه جانبه دستگاه تولیدی است.

در ایزولاتور های انکوباتوری کارفرما اصولا به دنبال ایجاد شرایطی خاص برای محصول تولیدی و یا آزمایشی خود می باشد که در حجم درخواستی قابل سفارش باشد. برای مثال در ایزولاتور انکوباتوری شما می توانید به کنترل دما، کنترل فشار، کنترل اکسیژن و ... بپردازید. همچنین شما می توانید با تبدیل مدل ثابت به مدل متحرک برای دستگاه های خود، شرایط محیطی آزمایشگاه را نیز برای آزمایش های خود در نظر بگیرد.

در شرایط خاص در صورتی که کارفرما نیاز به محیط آنتی چنبر نیز داشته باشد میتوان به صورت یک طرفه امکان ورود و خروج مواد آزمایشی بدون تغییر شرایط آزمایش در اختیار کارفرما قرار بگیرد.

    • 11 بهمن 1400

    • به این مطلب رای بدهید

    نظر شما درباره این مطلب